Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Basiskinesitherapie 1: bovenste kwadrant

Studiegidsnr:1203GENRVK
Vakgebied:Revalidatiewetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:68
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Willem De Hertogh
Jill Meirte
Christel Vanroy
Greta Peeters
Patty Felix
Mieke Anthonissen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Delen van het opleidingsonderdeel:

Basiskinesitherapie deel 1: bovenste lidmaat en wervelkolom

 • Inleiding tot kinesitherapeutisch handelen, inclusief screening
 • Osteokinematica en terminologie bovenste lidmaat en wervelkolom
 • De ICF, ‘International Classification of Functioning, Disability and Health’
 • Het onderzoeken van functies
 • Invloed van immobilisatie
 • Het onderzoeken van activiteiten en participatie
 • Het behandelen van functies

Tijdens de praktijklessen worden vaardigheden ingeoefend welke horen bij de opeenvolgende stappen van het kinesitherapeutisch handelen (screeningsproces, diagnostisch proces, therapeutisch proces)

 • Osteokinematica en terminologie bovenste lidmaat
 • Basisonderzoek bovenste lidmaat
 • Toegevoegd onderzoek bovenste lidmaat
 • Kinesitherapeutische behandelingstechnieken bovenste lidmaat