Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Bachelorproef partim I: Inleiding tot economische onderzoeksmethoden

Studiegidsnr:1203TEWSEW
Vakgebied:Economisch beleid
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor het volgende OO:

- 'Inleiding tot de algemene economie' of 'Economie'
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Guido Erreygers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Ieder onderwerp van economisch beleid in het interessegebied van de student en voldoende afgebakend voor analyse binnen de beschikbare tijd, komt in aanmerking.

  • Het onderwerp wordt gekozen in november-december in overleg met de docent.

  • In mei of juni worden alle papers mondeling verdedigd: eerst 15 à 20 minuten presentatie van de papers, dan 30 à 40 minuten vragen beantwoorden; elk groepslid moet individueel vragen kunnen beantwoorden over de volledige tekst van het groepswerk.