Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Bachelorproef partim I: Inleiding tot economische onderzoeksmethoden

Studiegidsnr:1203TEWSEW
Vakgebied:Economisch beleid
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor het volgende OO:

- 'Inleiding tot de algemene economie' of 'Economie'
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Guido Erreygers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Ieder onderwerp van economisch beleid in het interessegebied van de student en voldoende afgebakend voor analyse binnen de beschikbare tijd, komt in aanmerking.

  • Het onderwerp wordt gekozen in oktober in overleg met de docent.

  • In mei worden alle papers mondeling verdedigd: eerst 15 minuten presentatie van de papers, dan 15 minuten vragen beantwoorden; elk groepslid moet individueel vragen kunnen beantwoorden over de volledige tekst van het groepswerk.