Zakelijk en economisch Frans 2

Studiegidsnr:1203TEWZEC
Vakgebied:Zakelijke Communicatie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor het volgende OO:

- 'Zakelijk en economisch Frans 1'
Contacturen:45
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Frans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Els Tobback

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Alle detailinformatie is te vinden in de 'Guide de l'étudiant' die op Blackboard en in het gebruikte handboek gepubliceerd wordt.

De cursus is opgebouwd rond twee centrale modules:

1) De onderhandeling in een zakelijke context

2) Het (onderzoeks/aanbevelings)rapport

Om hun zelfwerkzaamheid te stimuleren, zullen de studenten op eigen kracht:

  • achtergrond verwerven bij de sociaal-economische realiteit van de Franstalige wereld;
  • de relevante economische woordenschat consolideren en nieuw verwerven;
  • de basisgrammatica herhalen en nieuwe complexe taalstructuren verwerven;
  • een aantal lees- en luisterteksten (aangeboden in de syllabus en via Blackboard) verwerken.

Alle details zijn te vinden op Blackboard en in het cursusboek.