Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Zakelijk en economisch Frans 2

Studiegidsnr:1203TEWZEC
Vakgebied:Zakelijke Communicatie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor het volgende OO:

- 'Zakelijk en economisch Frans 1'
Contacturen:45
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Frans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Els Tobback

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Alle detailinformatie is te vinden in de 'Guide de l'étudiant' die op Blackboard en in het gebruikte handboek gepubliceerd wordt (aan het begin van het academiejaar).

De cursus is opgebouwd rond twee centrale modules:

1) De onderhandeling in een zakelijke context

2) Het (onderzoeks/aanbevelings)rapport

Om hun zelfwerkzaamheid te stimuleren, zullen de studenten op eigen kracht:

  • achtergrond verwerven bij de sociaal-economische realiteit van de Franstalige wereld;
  • de relevante economische woordenschat consolideren en nieuw verwerven;
  • de basisgrammatica herhalen en nieuwe complexe taalstructuren verwerven;
  • een aantal lees- en luisterteksten (aangeboden in de syllabus en via Blackboard) verwerken.

Alle details zijn te vinden op Blackboard en in het cursusboek.