Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Chemie

Studiegidsnr:1204GENRVK
Vakgebied:Revalidatiewetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:28
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Steven Truijen
Evi Schaerlaken

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus behandelt de fundamentele aspecten van de chemie. 

De volgende onderwerpen worden behandeld:

- Materie en metingen

- Atomen en het periodiek systeem der elementen

- Ionaire verbindingen

- Moleculaire verbindingen

- Classificatie en balanceren van chemische reacties

- Kwantitatieve aspecten van chemische reacties

- Thermodynamische en kinetische aspecten van een chemische reacties (energie, snelheid en evenwicht)

- Gassen, vloeistoffen en vaste stoffen

- Oplossingen

- Zuren en basen

- Organische chemie en biochemie