Seminarie toegepaste wiskunde

Studiegidsnr:1204TEWKWM
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor het volgende OO of het OO op te nemen in het studieprogramma:
- 'Wiskunde 2'
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Adriaan Herremans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus maak je kennis met het rekenpakket Matlab op een geïntegreerde manier. Je zal worden aangemoedigd dit pakket te ontdekken en er zelfstandig mee om te gaan. Aan de hand van concrete problemen gerelateerd aan andere vakken in het curriculum met de nadruk op wiskunde, economie en engineering, zal je kennis maken met de basisfuncties van het rekenpakket.

Je leert omgaan met data, matrixbewerkingen, grafieken in 2D en 3D, functies. Je gebruikt basisprogrammeerstructuren zoals while-, for- en if then else-structuren op een doordachte manier. Je grasduint ook in de speciale toolboxen rond optimalisatie, financiële aangelegeheden en differentiaalvergelijkingen.

Wat het vak wiskunde betreft zullen we beroep doen op matrixrekenen, functies, eigenwaarden en -vectoren, optimalisatietechnieken, differentiaalvergelijkingen en lijnintegralen. Bij engineering zullen de concepten zoals modelleren, vectorvelden, golven en energie een rol spelen. Economisch zullen het verloop van economische grootheden zoals aandelenkoersen of prijzen een component vormen in de probleemstellingen.