Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Vennootschapsrecht

Studiegidsnr:1204TEWVSG
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor het volgende OO:
- 'Inleiding t/h recht' of {'Inl t/h recht' en 'Publiek recht'} of 'Bronnen en beginselen v/h recht' of 'Recht en onderneming' of 'Inl t/h recht e/d publieke instellingen'
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Hendrik Vanhees

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus omvat de studie van het volledige vennootschapsrecht. Vooreerst wordt de vennootschap geplaatst tegen andere rechtsfiguren. Vervolgens wordt stil gestaan bij de bronnen van het vennootschapsrecht, de rechtspersoonlijkheid, de indeling (classificatie) van de verschillende vennootschappen en wordt een overzicht gegeven van de verschillende bestaande vennootschapstypes. Hierna wordt de oprichting van een vennootschap bestudeerd, evenals de identificatie van een vennootschap in het rechtsverkeer, het bestuur en de vertegenwoordiging,  de besluitvorming door de vennoten en aandeelhouders, de aandelen, het kapitaal in de kapitaalvennootschappen, conflicten in de vennootschap, de ontbinding en vereffening van de vennootschap, evenals de herstructurering (o.a. fusies en splitsingen). Een bijzondere aandacht wordt besteed aan de maatschap en de variaties op deze vennootschapsvorm, de BV, de NV en de CV.