Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Zakelijk en economisch Spaans 2

Studiegidsnr:1204TEWZEC
Vakgebied:Zakelijke Communicatie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor het volgende OO:

- 'Zakelijk en economisch Spaans 1'
Contacturen:45
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Spaans
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Lieve Vangehuchten

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Grammatica: De kennis van de Spaanse spraakkunst wordt uitgebreid en actief ingeoefend onder meer met computerondersteuning binnen Blackboard. 

Woordenschat: De algemene woordenschat wordt verder uitgebreid. Tijdens de colleges wordt de klemtoon gelegd op het verwerven van een economische en zakelijke woordenschat aan de hand van tekst- en audiovisuele documenten. 

Grammatica en Woordenschat worden verder geïntegreerd door middel van zowel schriftelijke als mondelinge communicatieoefeningen, o.a. simulaties, rolspelen, presentaties, zakelijke correspondentie, etc. zodat de studenten zich weten te handhaven in een Spaanstalige bedrijfscontext. 

Land- en cultuurkunde: Er wordt dieper ingegaan op het socio-economisch en cultureel kader van de hedendaagse Spaanssprekende samenleving (Spanje en Latijns-Amerika, vnl. Mexico). Dit gebeurt aan de hand van een reeks opdrachten, bestaande uit lectuur, oefeningen en mondelinge presentaties.