Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Fysica en inleiding tot biomechanica

Studiegidsnr:1205GENRVK
Vakgebied:Revalidatiewetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:55
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Steven Truijen
Evi Schaerlaken
Domien Fierens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus behandelt de fundamentele aspecten van de fysica.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

- Inleiding, meten en schatten

- Beweging beschrijven: Kinematica in één dimensie

- Kinematica in twee en drie dimensies; vectoren

- Dynamica: de bewegingswetten van Newton

- De wetten van Newton: wrijving, cirkelvormige beweging, weerstandskrachten

- De zwaartekracht en de synthese van Newton

- Arbeid en energie

- Behoud van energie

- Impuls

- Rotatiebeweging

- Impulsmoment; algemene rotatie

- Statisch evenwicht; elasticiteit en breuk

- Vloeistoffen

- Temperatuur, thermische expansie en de ideale gaswet

- Kinetische gastheorie

- Warmte en de eerste hoofdwet van de thermodynamica

- Elektriciteit