Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Lezingenreeks 'Kékulé'

Studiegidsnr:1205TEWKOO
Vakgebied:Chemie
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in acad.jaar aanvangend in ONEVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Herbert Peremans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Hedendaagse wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen worden beschreven en van uitleg voorzien. De lezingenreeks focust op een aantal actuele en maatschappelijk relevante thema’s waarbij beroep gedaan wordt op internationaal gerenommeerde sprekers uit de academische en de bedrijfswereld.