Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Algemene fysiologie

Studiegidsnr:1206GENRVK
Vakgebied:Revalidatiewetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Filip Lardon
An Wouters
Peter Ponsaerts

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het opleidingsonderdeel Algemene fysiologie spitst zich toe op de functie en werking van de menselijke cel en het lichaam. In een eerste deel komt de huidige wetenschappelijke en medische kennis van de fysiologie van cellen en weefsels uitgebreid aan bod. Hoe de cel kan functioneren en interageren met de omgeving staat daarbij centraal, om zo de cel als functionele eenheid van het menselijk organisme duidelijk te definiëren en te begrijpen. Naast algemene celfysiologie (cellen, weefsels, membranen, transport, signaaltransductie) wordt in een tweede deel een inleiding gegeven betreffende neurofysiologie (lokale potentialen en actiepotentialen, synaptische transmissie en communicatie, neuronale netwerken, fysiopathologie van de prikkelbaarheid) en spierfysiologie (beweging van één- en meercelligen, spiercontractie, hartspiercellen, gladde spiercellen, energievoorziening van de spier).