Basiskinesitherapie 2: onderste kwadrant

Studiegidsnr:1208GENRVK
Vakgebied:Revalidatiewetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:62
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ulrike Van Daele
Jill Meirte
Deborah Van Cauwenbergh
Christel Vanroy
Greta Peeters
Patty Felix
Tine Vanhullebusch
Mieke Anthonissen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Basisonderzoek onderste kwadrant.

Toegevoegd onderzoek onderste kwadrant

Kinesitherapeutische behandelingstechnieken onderste kwadrant