Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Biomechanica van het menselijk bewegen

Studiegidsnr:1209GENRVK
Vakgebied:Revalidatiewetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ulrike Van Daele
Ann Hallemans
Nolan Herssens
Joris Lemmens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus is stapsgewijs opgebouwd. We starten met een uiteenzetting van wat biomechanica is en hoe een bewegingsanalyse gebeurt. De meest gebruikte systemen voor 3D bewegingsregistratie zullen hierbij besproken worden. Om bewegingen te beschrijven wordt gebruikt gemaakt van verschillende modellen. Voorbeelden van bewegingen die vaak bekeken worden in de klinische praktijk zullen gegeven worden. Ook bestuderen we krachtwerking in het menselijk lichaam. Deze principes steunen op de wetten van Newton. We bekijken dit functioneel. Bij het begrijpen van krachtwerking is de kennis van de antropometrie (lichaamsbouw) eveneens onontbeerlijk. Bot, kraakbeen, spierweefsel en elastisch weefsel gedragen zich anders onder invloed van de krachten die erop inwerken. We gaan hier dieper op in om beter te begrijpen hoe deze materialen, die de bouwstenen van het musculoskeletaal systeem vormen, zich gedragen onder invloed van krachten en hoe letsels tot stand kunnen komen.

De principes die in de theorielessen worden aangereikt, worden verder ingeoefend tijdens de oefeningensessies.