Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Onderzoeksmethodologie

Studiegidsnr:1209TEWBDK
Vakgebied:Onderzoeksmethodologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Bart Cambré

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel wordt dieper ingegaan op methodologische aspecten van wetenschappelijk werk. Zo worden onder meer behandeld: de vertaling van een probleemstelling in een onderzoeksvraag, het uitwerken van een conceptueel model, de keuze van een onderzoeksontwerp, de operationalisering,  de diverse dataverzamelings- en data-analysetechnieken, en de standaarden rond academisch schrijven. Specifieke aandacht gaat ook naar het vinden en verzamelen van literatuur en bronnen. Het ECLIPS-kanaal 'Research and Writing Skills' wordt eveneens geïntroduceerd.