Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Onderzoeksmethodologie

Studiegidsnr:1209TEWBDK
Vakgebied:Onderzoeksmethodologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Bart Cambré

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel wordt dieper ingegaan op methodologische aspecten van wetenschappelijk werk. Zo worden onder meer behandeld: de vertaling van een probleemstelling in een onderzoeksvraag, het uitwerken van een conceptueel model, de keuze van een onderzoeksontwerp, de operationalisering,  de diverse dataverzamelings- en data-analysetechnieken, en de standaarden rond academisch schrijven. Specifieke aandacht gaat ook naar het vinden en verzamelen van literatuur en bronnen. Het ECLIPS-kanaal 'Research and Writing Skills' wordt eveneens geïntroduceerd.