Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Humane wetenschappen 1: psychologie

Studiegidsnr:1210GENRVK
Vakgebied:Revalidatiewetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:34
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Isabel Baert
Mira Meeus
Tinne Van Aggelpoel
Annette Heyrman
Emily Boven

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Psychologie
  • Studieloopbaancoaching
    • Reflectieopdrachten in functie van zelfbewustwording en zelfverantwoordelijkheid ten aanzien van de studieloopbaan.
    • Mogelijkheid tot individueel supervisiegesprek met SLC-coach.