Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Onderzoeksmethodologie en statistiek 1

Studiegidsnr:1211GENRVK
Vakgebied:Revalidatiewetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:20
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Nick Gebruers
Mira Meeus
Jill Meirte
Domien Fierens
Nele Struyf
Emily Boven

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • basisbegrippen statistiek
  • excel (datamanagement; basis statistische testen; beschrijvende statistiek)
  • evidence based medicine
  • courante onderzoeksmethodologie
  • systematische opzoeken literatuur; PICOST-methodologie
  • introductie bibliotheek en opzoeken via PUBMED