Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Sport en beweging 1

Studiegidsnr:1212GENRVK
Vakgebied:Revalidatiewetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:40
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Dirk Vissers
Svane Goossens
Christel Vanroy
Tine Ceyssens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Kennis van de algemene en specifieke fysieke basiseigenschappen. 
  • Toepassen van de algemene en specifieke fysieke basiseigenschappen.
  • Meten en trainen van fysieke basiseigenschappen. 
  • Inzicht verwerven in je eigen fysieke basiseigenschappen.
  • Verbeteren van de eigen fysieke basiseigenschappen.
  • De student toont zijn uithoudingsvermogen tijdens zwemmen en gebruikt hiervoor de aangeleerde technieken. 
  • Student beschrijft en toont de basisprincipes van CPR.
  • De student stelt een doelgericht persoonlijk bewegingsprogramma op door middel van aangereikte trainingsprincipes.