Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Transport economics

Course Code :1212TEWKOO
Study domain:Logistics Management
Academic year:2020-2021
Semester:2nd semester
Contact hours:30
Credits:3
Study load (hours):84
Contract restrictions: No contract restriction
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 2nd semester
Lecturer(s)Thierry Vanelslander
Katrien De Langhe

3. Course contents *

 • Overview of the course Transport Economics
 • Demand Analysis
 • Supply Analysis (including cost analysis)
 • Market Equilibrium
 • Transport Policy as part of General Policy
 • Charging for External Costs
 • Taxation Methods
 • Pricing Policy
 • Infrastructure Policy
 • Innovation in surface transport
 • Guest lectures