Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Anatomie 3: vasculaire anatomie

Studiegidsnr:1213GENRVK
Vakgebied:Revalidatiewetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Wilhelm Mistiaen
Nick Gebruers
Isaline Demeure
Patty Felix

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Angiologie en splanchnologie

Hoofd en hals, luchtwegen, spijsverteringsstelsel, urogenitaal stelsel, endocrien stelsel en cardiovasculair stelsel. De bloedvaten worden beschreven in relatie tot de spieren. Dit wordt aangevuld met microscopische anatomie waar nodig.

Lymfologie

Lymfonodi, lymfebanen, microscopische en functionele aspecten