Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Menselijke fysiologie

Studiegidsnr:1215GENRVK
Vakgebied:Revalidatiewetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid menselijke fysiologie. De student moet slagen voor algemene fysiologie en chemie.
Contacturen:52
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Eric van Breda
Evi Schaerlaken
Ellie Oostveen
Hanne Verbelen
Timia Van Soom
Samera El Bakkali
Kevin De Soomer

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Menselijke fysiologie: Longen 

- Structuur en functie longen

- Ventilatie

- Diffusie

- Pulmonale circulatie

- Gastransport

- Ventilatie-perfusie verhouding

- Ademhalingsregulatie en controle

- Ademmechanica

- Longfunctie

- Arteriële bloedgassen

- Ziektebeelden

Practicum Spirometrie

 

Menselijke fysiologie: Spieren

- Verschillen tussen skeletspier, hartspier en gladspierweefsel

- Microscopische en histologische opbouw van de verschillende types spierweefsel

- Excitatie-spiercontractie koppeling

- Soorten contracties

 

Menselijke fysiologie: Hart en bloedsomloop

- Cardiovasculaire anatomie en fysiologie

- Hartminuutvolume en bloeddruk

- ECG  

- Bloedvatstelsel en bloedssomloop
 

 

Menselijke fysiologie: Bloed en immuunsysteem

- Samenstelling en functie van het bloed

- Hemostase en coagulatie

- Anatomie van het immuunsysteem

- Immuunrespons

 

Menselijke fysiologie: stofwisseling, energiebalans, warmte en inspanning (arbeid)

- Energiebalans

- Indirect calorimetrie

- Gasuitwisseling en transport

- Fick principe

- Inspanningsfysiologie (VO2max)

- Rad van Wasserman

- Wassermanplots

 

Virtuele practica: hart, longen en spier en indirecte calorimetrie 

- ECG (EKG)

- Spiercontractie (zenuw actiepotentiaal)

- Bloeddruk 

- Spirometrie

- Douglas bags (indirecte calorimetrie)