Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Biochemie

Studiegidsnr:1216GENRVK
Vakgebied:Revalidatiewetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid voor Biochemie. De student moet geslaagd zijn voor chemie
Contacturen:20
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Peter Ponsaerts
Evi Schaerlaken

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel worden volgende topics besproken:

1. Aminozuren, Peptiden en Eiwitten.

2. Enzymen.

3. Gentranscriptie en Eiwitsynthese.

4. Energiesystemen en Bioenergetica.

5. Carbohydraat Metabolisme.

6. Oxydatieve Fosforylering.