Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Pathologie

Studiegidsnr:1217GENRVK
Vakgebied:Revalidatiewetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Martin Lammens
Hanne Verbelen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Ziekte en pathologie

Groei, differentiatie en morfogenese

Celschade, veroudering en dood

Herstel

Circulatiestoornissen (inleiding)

Immunopathologie

Ontsteking

Nieuwvormingen (oncologie)

Metabole ziekten en homeostasis

Neurodegeneratie (inleiding)