Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Musculoskeletale kinesitherapie 1: klinisch onderzoek bovenste extremiteit

Studiegidsnr:1218GENRVK
Vakgebied:Revalidatiewetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid opleidingsonderdeel musculoskeletale kinesitherapie 1: klinisch onderzoek bovenste extremiteit. De student moet geslaagd zijn voor gezondheid en preventie, anatomie 1 en basiskinesitherapie 1
Contacturen:48
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Filip Struyf
Isabel Baert
Francis Van Glabbeek
Joke De Pauw
Jill Jochems
Michel Mertens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

1. Musculoskeletaal klinisch onderzoek en casuïstiek bovenste lidmaat:

*algemene inleidende begrippen voor kinesitherapeutisch onderzoek

*deel 1: de schouder

*deel 2: de elleboog

*deel 3: de pols & hand

 

2. Pathologie van het bewegingsapparaat: bovenste lidmaat

*Rheumatologie

*Orthopedie

*Traumatologie