Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Motorisch leren en ontwikkeling

Studiegidsnr:1220GENRVK
Vakgebied:Revalidatiewetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:38
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Ann Hallemans
Patricia Van de Walle
Alexandra Vermandel
Christophe Lafosse
Tinne Van Aggelpoel
Annelies Bastiaensen
Elise Nackaerts
Anneleen De Bruyn

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Motorisch leren biedt een theoretisch kader omtrent de processen die leiden tot motorisch gedrag. Motorische ontwikkeling is een specifieke toepassing van motorisch leren die het theoretische kader dat in de eerste hoofdstukken wordt geboden, verder uitdiept en concreet beschrijft hoe motorisch gedrag tot stand komt tijdens de kinderjaren.

Volgende topics komen aan bod:

 • Controle van beweging
 • Motorisch leren en theorieën van motorisch leren
 • Bewegingscoördinatie
 •  Sensorimotorisch leren
 • Groei en Ontwikkeling
 • Neuromotorische ontwikkeling in theorie
 • De preadaptieve periode: grove motoriek
 • De preadaptieve periode: fijne motoriek
 • De periode van fundamentele motorische vaardigheden
 • Beoordeling en evaluatie
 • Pediatrisch kinesitherapeutisch onderzoek van de motorische ontwikkeling