Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Musculoskeletale kinesitherapie 2: klinisch onderzoek onderste extremiteit (incl. observatiestage)

Studiegidsnr:1221GENRVK
Vakgebied:Revalidatiewetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid opleidingsonderdeel musculoskeletale kinesitherapie 2: klinisch onderzoek onderste extremiteit. De student moet geslaagd zijn voor anatomie 2 en basiskinesitherapie 2 en gezondheid en preventie
Contacturen:54
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ulrike Van Daele
Isabel Baert
Sebastiaan Naessens
Jill Jochems
Jef Michielsen
Anke Claes
Marjan Maldoy

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus bestaat uit drie grote onderdelen:

1. Pathologie van het bewegingsapparaat: onderste lidmaat. Aandoeningen van heup, knie en enkel vanuit een orthopedisch standpunt.

2. Musculoskeletaal klinisch onderzoek en casuïstiek: onderste lidmaat.
Deel 1: Heup Deel 2: Knie Deel 3: Enkel en voet

3. Observatiestage: De student heeft contact met patiënten waarbij vooral de anamnese en het onderzoek van de patiënt centraal staat.