Onderzoeksmethodologie en statistiek 2

Studiegidsnr:1223GENRVK
Vakgebied:Revalidatiewetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid voor onderzoeksmethodologie en statistiek 2. de student moet geslaagd zijn voor onderzoeksmethodologie en statistiek 1
Contacturen:50
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Mira Meeus
Nick Gebruers
Peter De Deyn
Evi Schaerlaken
Dirk Lambeets
Tine Vanhullebusch
Michel Mertens
Emily Boven

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

 • Het onderdeel BIOMETRIE & STATISTIEK behandelt de volgende onderwerpen:

  STATISTIEK:

  - Werken met SPSS

  - Testen uitvoeren (met SPSS) en interpreteren

  De volgende testen worden behandeld: Afhankelijke t-test, Chi kwadraat test, Exacte test van Fisher, Kolmogorov-Smirnov test, Levene’s test, Mann-Whitney U test, McNemar test, onafhankelijke t-test, One-sample t-test, Pearson correlatie, Spearman correlatie, Wilcoxon rangteken test, Wilcoxon test 

  - Wetenschappelijke rapportering van resultaten van statistiek

 

BIOMETRIE:

Theorie biometrie:

- Inleiding

- Antropometrische metingen

- Lichaamsverhouding

- Lichaamsvorm

- Lichaamssamenstelling

 

Praktijk biometrie:

- Antropometrische metingen

- Lichaamsverhoudingen

- Somatotypering

- Lichaamssamenstelling

 

 • Onderzoeksmethodologie
  • Verdieping study designs inclusief kwaliteitsbeoordeling studie en rapportering
  • Uitbreiding naar kwalitatief onderzoek
  • Uitbreiding opzoeken literatuur naar overige relevante databanken
  • CAT: critcal appraised topic