Neurokinesitherapie 1: klinisch onderzoek

Studiegidsnr:1224GENRVK
Vakgebied:Revalidatiewetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:46
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Luc Vereeck
Peter De Deyn
Tinne Van Aggelpoel
Suzanne Brugghemans
Eva Swinnen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Neurologie

Inleiding tot de klinische neurowetenschappen met topografisch geïnspireerde symptoom- en syndroomomschrijving. Bijzondere aandacht wordt gelegd op aandoeningen met kinesitherapeutische en/of ergotherapeutische behandelingsmogelijkheden.

Deel 1: neuroanamnese; klinische onderzoek

Deel 2: technische onderzoeken in de neurologie

Deel 3: neurologische aandoeningen: dementie, CVA, epilepsie, extrapyramidale aandoeningen, craniocerebrale traumata, infecties zenuwstelsel, multiple sclerose, neoplasieën, motorneuronaandoeningen, hoofdpijn, hydrocefalie en spina bifida, cerebellaire aandoeningen, hersenstamsyndromen, ruggenmergaandoeningen, perifere neuropathieën, spieraandoeningen en cerebral palsies.

 

Klinisch neurologisch onderzoek

Deel 1: Inleiding: komen tot zinvolle revalidatie

Deel 2: Het klinisch neurologisch onderzoek: Eerste contact met de patiënt; Coöperatiemogelijkheden van de patiënt; Algemeen onderzoek; Onderzoek van de craniale zenuwen; Onderzoek van het motorisch systeem; Onderzoek van de gevoeligheid; Onderzoek evenwicht en locomotie