Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Humane wetenschappen 2: psychopathologie en communicatie

Studiegidsnr:1225GENRVK
Vakgebied:Revalidatiewetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid voor Humane wetenschappen 2. de student moet geslaagd zijn voor Humane wetenschappen 1
Contacturen:34
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Dirk Vissers
Annette Heyrman
Isaline Demeure
Jill Meirte
Tine Vanhullebusch
Mieke Anthonissen
Emily Boven

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Psychopathologie

 

Basiscommunicatie

 

Studieloopbaancoaching

  • Mogelijkheid tot individueel supervisiegesprek met SLC-coach
  • Reflectieopdrachten in functie van zelfbewustwording en zelfverantwoordelijkheid ten aanzien van de studieloopbaan.