Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Sport en beweging 2

Studiegidsnr:1226GENRVK
Vakgebied:Revalidatiewetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:40
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Dirk Vissers
Svane Goossens
Tine Ceyssens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Fitheid:

Meten van prestatiegerelateerde en gezondheidsgerelateerde fitheid a.d.h.v. risicofactorenanalyses, gezondheidsanalyses, fitheidsmetingen en functionele bewegingsanalyses (EUROFIT-testbatterij, functionele testen en aerobe fitheid).

  • De student begeleidt een groep en voert zelf het protocol van de kinantropometrische, fitheidsmeting en funtionele testen praktisch uit en interpreteert de bekomen data.
  • De student rapporteert de resultaten uit eigen onderzoek schriftelijk door de onderzoeksresultaten te bespreken in een wetenschappelijke context (linken van de data uit eigen onderzoek aan data uit de literatuur). 

Kracht:

Kennismaking met oefeningen, materialen en toestellen rond krachttraining.

  • De student kan op een correcte wijze oefeningen overbrengen aan een patiënt en deze gedurende de oefensessie begeleiden.
  • De student stelt een bewegingsprogramma op rond krachttraining a.d.h.v. de aangeleerde leerstof. 

Didactiek:

Groepslessen leren begeleiden en bewegingsvormen correct kunnen overbrengen aan een specifieke doelgroep. 

  • De student beheerst de achtergrondkennis van het begeleiden van specifieke doelgroepen omtrent beweging en kan deze omzetten naar gepaste bewegingsvormen.
  • De student kan op een correcte wijze leerstof overbrengen en begeleiden tijdens groepslessen.
  • De student kan gepast reflecteren over het eigen functioneren in groep en de samenwerking met medestudenten.