Cardiorespiratoire kinesitherapie 1

Studiegidsnr:1227GENRVK
Vakgebied:Revalidatiewetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:62
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Dirk Vissers
Paul Beckers
Kris Ides
Wendy Hens
Lauren De Cock

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Cardiale kinesitherapie

 • wetgeving omtrent cardiale revalidatie 
 • intake en opvolging van cardiale patiënten in fase 1 en eerstelijn
 • invloed van inspanningstolerantie en cardiale revalidatie op mortaliteit en morbiditeit. 
 • risicofactoren en stratificatie
 • levensstijl en cardiale aandoeningen
 • multidisciplinaire aanpak

Ademhalingskinesitherapie

 • De ademhalingsbeweging en het ademhalingsapparaat
 • drainage of behandeling van gestoord mucustransport
 • chronisch obstructief longlijden
 • behandeling van stoornissen van het ademhalingsbewegingsapparaat
 • pre- en postoperatieve ademhalingskinesitherapie
 • restrictief longlijden
 • bilan
 • Observatie rond normale ademhaling, locaal ademen, aktivatie als drainagemiddel, mechanisme van het EPP, hoesten, FET, ACBT, autogene drainage, PEEP, houdingsdrainage, tapotage, thoraxmobilisatie, training van de ademhalingsmusculatuur, SMI, aërosoltechnieken.

Cardiorespiratoire pathologie

 • Cardiale pathologie 
 • Longziekten 
 • Functionele anatomie van hart en longen met en zonder pathologie + invloed op inspanningstolerantie.