Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Musculoskeletale kinesitherapie 4: behandeling onderste kwadrant

Studiegidsnr:1228GENRVK
Vakgebied:Revalidatiewetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid opleidingsonderdeel musculoskeletale kinesitherapie 4: behandeling onderste kwadrant. De student moet geslaagd zijn voor musculoskeletale kinesitherapie 2 en musculoskeletale kinesitherapie 3
Contacturen:62
Studiepunten:7
Studiebelasting:196
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Nathalie Roussel
Isabel Baert
Marijke Leysen
Dirk Lambeets
Patty Felix
Sebastiaan Naessens
Nele Struyf
Anke Claes
Rob Vanderstraeten
Noraly Vanden Dorpe
Wannes Waterschoot

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel handelt over musculoskeletale kinesitherapie  van hetonderste lidmaat en  de lumbopelvische regio.

INLEIDING

1. Praktische informatie
2. Situering van de musculoskeletale kinesitherapie
3. Musculoskeletale revalidatie in een bio-psychosociaal denkkader
4. Educatie
5. Manuele technieken
6. Actieve revalidatie

THEORIE ONDERSTE LIDMAAT

  1. Mobilisaties en Cockpitmodel
  2. Revalidatie van vaak voorkomende pathologiëen
  3. Spiervermoeidheid en spierstijfheid na oefentherapie
  4. Casuïstiek
  5. Bijlagen

THEORIE WERVELKOLOM
1. Inleiding
2. Diagnose
3. Behandeling lage rugklachten
4. Behandeling bekken
5. Preventie van lage rugklachten
6. Casuistiek
7. Bijlagen

 

PRAKTIJKSYLLABUS