Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Neurokinesitherapie 2: volwassenen

Studiegidsnr:1229GENRVK
Vakgebied:Revalidatiewetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Neurokinesitherapie 2: volwassenen. De student moet geslaagd zijn voor Neurokinesitherapie 1: klinisch onderzoek
Contacturen:52
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Wim Saeys
Tinne Van Aggelpoel
Tamaya Van Criekinge
Jonas Schröder
Elissa Embrechts
Nele Struyf
Charlotte van der Waal

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

- Begrijpen, evalueren en behandelen van personen met een CVA
- Transfer- en positioneringstechnieken bij personen met een CVA
- Algemene oefentherapie (romp, bovenste en onderste lidmaat) bij personen met een CVA
- Begrijpen, evalueren en behandelen van personen met een dwarslaesie
- Begrijpen, evalueren en behandelen van personen met de ziekte van Parkinson 
- Begrijpen, evalueren en behandelen van personen met Multiple Sclerose (MS)
- Begrijpen, evalueren en behandelen van personen met perifere neurologische aandoeningen (Incl ALS)