Onderzoeksmethodologie en statistiek 3

Studiegidsnr:1231GENRVK
Vakgebied:Revalidatiewetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:36
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Steven Truijen
Peter De Deyn
Domien Fierens
Thomas Peeters

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Doel van de cursus : Hoe gaan we een experiment of een studie plannen en uitvoeren (incl. GDPR, privacy)? Na het uitvoeren van de studie dienen de gegevens statistisch verwerkt te worden om vervolgens de juiste conclusies te trekken. De laatste stap is de rapportering van de gegevens (artikel/publicatie).

Tijdens de praktijklessen werden de gegevens reeds op voorhand verzameld en dient men te starten met de statistische verwerking. Tijdens de praktijklessen maakt de student een duidelijk verslag van alle stappen die hij/zij doet met de juiste verantwoording. Hij/zij geeft ook duidelijk de output (resultaten) van het statistische onderzoek weer en trekt de juiste conclusies.

O.a. de volgende onderdelen worden behandeld:

  • Power en sample size (steekproefgrootte) berekeningen
  • ANOVA's en hun niet-parametrische analogen
  • RR (relatief risico) en OR (odds ratio)
  • Betrouwbaarheid (ICC en Kappa)
  • Correlatie en regressie (lineaire en logistische regressie)
  • Meta-analyse
  • ROC-curves
  • Methodologie Smart Health (evenement - verplichte aanwezigheid)
  • Engelse terminologie voor gezondheidswetenschappen