Kinesitherapie bij kinderen

Studiegidsnr:1233GENRVK
Vakgebied:Revalidatiewetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:46
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Patricia Van de Walle
Kris Ides
Tinne Van Aggelpoel
Kristof Fabry
Annelies Bastiaensen
Elise Nackaerts

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Psychomotoriek: Syndromen & ontwikkelingsstoornissen, psychomotorische evaluatie en behandeling bij kinderen

Neuromotorische stoornissen: Etiologie, pathofysiologie, evaluatie en behandeling van aandoeningen van het centraal en perifeer zenuwstelsel bij kinderen

Orthopedische stoornissen bij kinderen