Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Kinesitherapie bij gynaecologische en urologische aandoeningen

Studiegidsnr:1234GENRVK
Vakgebied:Revalidatiewetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:28
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Alexandra Vermandel
Hedwig Neels
Nathalie Roussel
Tinne Van Aggelpoel

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

*Anatomie, fysiologie en pathofysiologie van het uro-gynaecologische stelsel

*Basis bekkenbodemreëducatie (preventie en behandeling van bekkenbodemdisfuncties)

*Fysiologie van de zwangerschap en bevalling

*Basis perinatale kinesitherapie (perinatale revalidatie en preventie en behandeling van bijkomende bekkenbodem en/of musculoskeletale klachten)