Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Bachelorproef professionele competenties

Studiegidsnr:1238GENRVK
Vakgebied:Revalidatiewetenschap
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:35
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Ulrike Van Daele
Hanne Verbelen
Deborah Van Cauwenbergh
Svane Goossens
Tinne Van Aggelpoel
Annette Heyrman
Isaline Demeure
Patty Felix
Tine Ceyssens
Tamaya Van Criekinge
Tine Vanhullebusch
Emily Boven

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus bestaat uit drie onderdelen:

1) Professionele communicatie

* Visies op zorg en hulpverlening
* Patiëntencommunicatie
* Intra- en interprofessionele communicatie

2) Studieloopbaancoaching :

  • Mogelijkheid tot individueel supervisiegesprek met SLC-coach
  • Reflectieopdrachten in functie van zelfbewustwording en zelfverantwoordelijkheid ten aanzien van de studieloopbaan.

3) Teambuilding

1. Teambuilding :
* Inleiding over teamwerk * Algemene reglementen teambuilding * Organisatie teambuilding