Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Bachelorproef professionele competenties

Studiegidsnr:1238GENRVK
Vakgebied:Revalidatiewetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:35
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Ulrike Van Daele
Hanne Verbelen
Deborah Van Cauwenbergh
Svane Goossens
Tinne Van Aggelpoel
Annette Heyrman
Isaline Demeure
Patty Felix
Tine Ceyssens
Tamaya Van Criekinge
Tine Vanhullebusch
Emily Boven

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus bestaat uit drie onderdelen:

1) Professionele communicatie

* Visies op zorg en hulpverlening
* Patiëntencommunicatie
* Intra- en interprofessionele communicatie

2) Studieloopbaancoaching :

  • Mogelijkheid tot individueel supervisiegesprek met SLC-coach
  • Reflectieopdrachten in functie van zelfbewustwording en zelfverantwoordelijkheid ten aanzien van de studieloopbaan.

3) Groepsdynamica