Antropologie

Studiegidsnr:1300PSWANT
Vakgebied:Antropologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Lore Van Praag

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus is opgedeeld in de volgende onderdelen:

- Inleiding in antropologische theorieën, concepten en methoden

- Verwantschapssystemen

- Natuur en rampen

- Denken en identificatie