Beleidswetenschap

Studiegidsnr:1300PSWBLW
Vakgebied:Sociologie
Academiejaar:2018-2019
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Edwin Wouters

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het vak Beleidswetenschap maken de studenten kennis met de belangrijkste theoretische en methodologische inzichten van deze wetenschapstak. Na een korte inleiding met als belangrijkste vragen "wat is (overheids)beleid?" en "wat is beleidswetenschap?", ontleden de studenten in een tweede deel systematisch de verschillende onderdelen van beleid. In een derde deel worden de belangrijkste theoretische denkkaders over beleid kort uit de doeken gedaan. Hierbij worden inzichten uit de bestuurskunde, de politieke wetenschappen, de economie, de sociologie en de psychologie gehanteerd. Tenslotte wordt hen gevraagd de opgedane kennis toe te passen op een hedendaags beleidsprobleem en hierover een korte paper te schrijven.