Familiesociologie

Studiegidsnr:1300PSWGEZ
Vakgebied:Sociologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Familiesociologie kan alleen maar worden gevolgd indien een credit werd behaald voor "Statistiek II" of 'Inleiding tot de econometrie, met oefeningen'.
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Sarah Van de Velde

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Les 1: Afbakening centrale begrippen 

Les 2: Historische tendensen van het gezin

Les 3: Theoretische benaderingen gezinssociologie

Les 4: Gender en heteronormativiteit

Les 5: Seksuele relaties

Les 6: Intrafamiliaal geweld + gastles over Family Justice Center

Les 7: Taakverdeling binnen en buiten het gezin

Les 8: Kinderzorg en intergenerationele solidariteit

Les 9: Reproductie van ongelijkheid en het gezin

Les 10: Het gezin binnen de welvaartstaat

Les 11: Q&A