Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Familiesociologie

Studiegidsnr:1300PSWGEZ
Vakgebied:Sociologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Familiesociologie kan alleen maar worden gevolgd indien een credit werd behaald voor "Statistiek II" of 'Inleiding tot de econometrie, met oefeningen'.
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Nina Van Eekert
Sarah Van de Velde

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Les 1: Afbakening centrale begrippen 

Les 2: Historische tendensen van het gezin

Les 3: Theoretische benaderingen gezinssociologie

Les 4: Gender en heteronormativiteit

Les 5: Seksuele relaties

Les 6: Intrafamiliaal geweld + gastles over Family Justice Center

Les 7: Taakverdeling binnen en buiten het gezin

Les 8: Kinderzorg en intergenerationele solidariteit

Les 9: Reproductie van ongelijkheid en het gezin

Les 10: Het gezin binnen de welvaartstaat

Les 11: Q&A