Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Hedendaagse sociologische theorie

Studiegidsnr:1300PSWHST
Vakgebied:Sociologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Klassieke of Hedendaagse Sociologische Theorie kan pas gevolgd worden als een credit werd behaald voor Sociologie.
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Gert Verschraegen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel wil studenten vertrouwd maken met de belangrijkste debatten, stromingen en auteurs van de hedendaagse sociologie, met speciale aandacht voor een aantal maatschappelijke ontwikkelingen en thema’s die de hedendaagse theorievorming hebben beïnvloed (globalisering, post-kolonialisme, technologisering, de naoorlogse evolutie van het kapitalisme).

De cursus is opgedeeld in drie delen, die respectievelijk focussen op hedendaagse handelings- en interactietheorie, systeemtheorie en hedendaagse tijdsdiagnose.