Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Klassieke sociologische theorie

Studiegidsnr:1300PSWKST
Vakgebied:Sociologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Klassieke of Hedendaagse Sociologische Theorie kan pas gevolgd worden als een credit werd behaald voor Sociologie.
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Walter Weyns
Fatima Laoukili

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Ideeën zijn het gedurfst op het moment van hun ontstaan. Dat is ook zo voor ideeën ontsproten aan de sociologische verbeelding. Nooit liet het sociologisch denken zo’n ideëenrijkdom zien als bij haar grondleggers: Comte, Marx, Durkheim, Weber en Simmel. Zij waren ambitieuze, soms gevaarlijke denkers. Nog altijd tekent hun denken, ten goede en ten kwade, ons beeld van de maatschappij. We menen misschien dat we hen ontgroeid zijn, maar altijd weer blijkt hoe schatplichtig we aan hen zijn. De cursus toont de ideëen van de grote klassieke sociologen in al hun brutaliteit en vermetelheid. Het laat zien hoe invloedrijk deze denkers zijn, tot op vandaag. Vaak juist wanneer we dit het minst beseffen. Wie verder wil gaan dan Comte, Marx, Durkheim, Weber en de andere founding fathers zal mét hen tegen hen moeten denken. Dat intellectueel avontuur staat centraal in deze cursus.