Duurzaamheid transities en samenleving

Studiegidsnr:1300PSWSDT
Vakgebied:Sociologie
Academiejaar:2018-2019
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ann Crabbé

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel staan de sociale theorievorming, het actueel sociaal-wetenschappelijk onderzoek, en maatschappelijke debatten over duurzaamheidstransities centraal. Daarbij worden sociaalecologische vraagstukken vanuit verschillende analyseniveaus bestudeerd. Topics die aan bod komen zijn bijv. ecologische gedragsverandering, sociale beïnvloeding en nudging, de opkomst van nieuwe sociale bewegingen die werken rond duurzame consumptie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, en stedelijke duurzaamheid. Daarnaast worden diverse duurzaamheidskwesties vanuit een sociaalhistorisch, normatief, én toekomstgericht kader benaderd (cf. bijv. het multi-level perspectief (MLP), de sociale praktijkenbenadering, transitiemanagement (TM), en de potentieel activerende werking van ‘ficties’ of toekomstbeelden). Naast het identificeren van de verschillende niveaus, actoren en factoren bij veranderingsprocessen richting duurzame ontwikkeling worden recente inzichten uit transitiestudies gekoppeld aan enkele hedendaagse sociologische en sociale theorieën. Ten slotte worden ook illustraties in de diepte uitgewerkt en gastsprekers aan het woord gelaten over topics zoals de opwarming van de aarde, piekolie, greenwashing, en/of andere actuele duurzaamheidskwesties.