Samenleving, feiten en problemen

Studiegidsnr:1300PSWSFP
Vakgebied:Sociologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Sarah Kuypers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus behandelt enkele actuele problemen van de welvaartsstaat: Groei en crisis van de welvaartsstaat; Welvaart, economische groei, inflatie, werkgelegenheid; Demografische ontwikkelingen; De sociale organisatie van de welvaartsstaat; De overheid als centrale herverdeler; Armoede en ongelijkheid; De verdeling van de sociale goederen en diensten; De politieke democratie; effectiviteit van het sociaal beleid.