Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Sociale ongelijkheid: klasse, gender, etniciteit

Studiegidsnr:1300PSWSIQ
Vakgebied:Sociologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Stijn Oosterlynck
Sarah Van de Velde

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

L1 – Sociale ongelijkheid: een sociologische kijk (Stijn Oosterlynck)
L2 – Klassieke sociologen over sociale klasse: de erfenis van Marx en Weber (Stijn Oosterlynck)
L3 – Het meten van sociale klasse (Stijn Oosterlynck)
L4 – Sociale mobiliteit, de welvaartstaat en sociaal burgerschap (Stijn Oosterlynck)
L5 – Gender (Sarah Van de Velde)
L6 – Ethniciteit 1 (Stijn Oosterlynck)
L7 – Etniciteit 2 (Sarah Van de Velde)
L8 – Intersectionaliteit (Sarah Van de Velde)
L9 – Sociale klasse levensstijl: is klasse dood? (Stijn Oosterlynck)
L10 – De klimaatcrisis en ecologische voetafdruk: ongelijkheid en de ecologische kwestie (Stijn Oosterlynck)
L11 – De sociale kwestie herbekeken: herverdeling en erkenning (Stijn Oosterlynck)