Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Sociale ongelijkheid: klasse, gender, etniciteit

Studiegidsnr:1300PSWSIQ
Vakgebied:Sociologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Stijn Oosterlynck
Nina Van Eekert
Sarah Van de Velde

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

L1 – Sociale ongelijkheid: een sociologische kijk (Stijn Oosterlynck)
L2 – Klassieke sociologen over sociale klasse: de erfenis van Marx en Weber (Stijn Oosterlynck)
L3 – Het meten van sociale klasse (Stijn Oosterlynck)
L4 – Sociale mobiliteit, de welvaartstaat en sociaal burgerschap (Stijn Oosterlynck)
L5 – Gender (Nina Van Eekert)
L6 – Ethniciteit 1 (Stijn Oosterlynck)
L7 – Etniciteit 2 (Nina Van Eekert)
L8 – Intersectionaliteit (Nina Van Eekert)
L9 – Sociale klasse levensstijl: is klasse dood? (Stijn Oosterlynck)
L10 – De klimaatcrisis en ecologische voetafdruk: ongelijkheid en de ecologische kwestie (Stijn Oosterlynck)
L11 – De sociale kwestie herbekeken: herverdeling en erkenning (Stijn Oosterlynck)