Stad en ruimte

Studiegidsnr:1300PSWSRM
Vakgebied:Sociologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ilse Loots
Clemens de Olde

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus gaat met behulp van theorie en diverse concrete cases in op hoe hedendaagse samenlevingen ruimtelijk georganiseerd zijn. Vanuit de sociologie is ruimte het product van maatschappelijke verhoudingen, maar beïnvloedt de ruimte ook het samenleven tussen mensen. De focus van deze cursus ligt dus nadrukkelijk op de sociale constructie(processen) van de ruimte. De ruimte wordt hier zowel in de fysieke (bv. een grenspaal) als sociale vorm (bv. grens als juridische realiteit) bekeken. We behandelen zowel de ruimtelijke dynamiek op het micro-niveau van wijken en lokaliteiten als global cities en internationale netwerken.